Demo

Nyno

Sjå ein sjølvgåande demo av Nyno.

Du kan også laste ned ein enkel demo av sjølve programmet, brukt på standardtekstar. Her kan du sjå noko av funksjonaliteten i programmet,  og du får oversikt over grammatikk, dialektmalar og valfrie nynorskformer. Du kan ikkje bruke eigne tekstar i demoen.

Norsøk

Sjå ulike eksempel på bruk av Norsøk. Her finn du ulike måtar å bruke språkressursane på og ulike konfigureringar.

Ordrik

Du kan laste ned og installere Ordrik og teste det gratis i 10 dagar.