Nynodata utviklar omsettings-, korrektur- og søkjeverktøy for bokmål og nynorsk. Gjennom mange års forsking og utvikling har vi jobba fram verktøy og språkressursar som effektiviserer tekstproduksjonen og kvalitetssikrar språket.

Det norske språklandskapet er svært samansett. I tillegg til to offisielle målformer, bokmål og nynorsk, finst det ei mengd variantar innan kvar av dei. Dette stiller store krav både til skriveverktøy og verktøy for søk. Vår lokalisering i hjartet av Telemark, midt i skjeringslinja mellom bokmål og nynorsk, gir oss ein særleg god bakgrunn til å løyse tverrspråklege utfordringar.

Frå bokmål til nynorsk - med Nyno!

Nyno er eit program for omsetting frå bokmål til nynorsk. Programmet effektiviserer arbeidet med å skrive om tekstar og gir hjelp til ein konsekvent formbruk.

Finn ut meir

Ordrik - elektroniske ordbøker for betre nynorsk

Ordrik® gir deg omfattande informasjon på ein ny og brukarvennleg måte. Du kan slå opp i tre ulike bøker, Ordrik - bokmål til nynorsk, Ordrik - nynorsk, Ordrik - nynorske synonym.

Finn ut meir

Aktuelt

Nye språkmalar Nyno

05.03.2013

Språkmalar for ny nynorsk rettskriving er tilgjengeleg.

Vi har flytta

12.09.2011

Vi har flytta til nye kontorlokale og fått nytt telefonnummer, +47 - 35 95 01 50.

Høyringsuttale ny nynorsk rettskriving

09.03.2011

Nynodata har levert inn ein kommentar til forslaget om ny nynorsk rettskriving ut frå eit digitalt perspektiv. Du kan lese kommentaren her eller på høyringssidene til Språkrådet.

Gå til arkivet